Bel ons: 0320-269520

Beloningsbeleid DCA-Finance B.V.

Het doel van het beloningsbeleid is om te voorkomen dat beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van cliënten of ander risicovol gedrag welke een negatief effect kan hebben op DCA Finance B.V., alsmede op de financiële sector in zijn geheel. Hierbij is de Directie van mening dat het beloningsstelsel op zodanige wijze verband dient te houden dat de betrokken medewerkers zich richten op de lange termijn belangen van cliënten en beheersing van risico’s voor DCA Finance B.V..

Iedere medewerker staat op de loonlijst van DCA Finance B.V. en
Er zijn geen medewerkers die een beloning van 1 miljoen euro of meer ontvangen
We mogen de inhoud van het beloningsbeleid altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Januari 2021

ADM Investor Services B.V is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM in Amsterdam
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.